~ Машини и инструменти за обработка на кабели
TITLE_LOGO_BG
TITLE_LOGO_DE
TITLE_LOGO_EN
TITLE_LOGO_RU

CRIMPER L

КРИМПВАЩА МАШИНА 

За изолирани гилзи – единично изпълнение


Електропневматично задвижвана настолна кримпваща машина подходяща за малки и средни серии изолирани гилзи единично изпълнение.
replika órák Чрез една универсална транспортираща система гилзите автоматично се подават в кримпващата станция. Задвижването на кримпера става с педал.


Предимства      floor paint                                                                

 -  няма време за подготовка;                                            

 -  няма смяна на инструменти;                                          

-  късо тактово време


Технически данни: 

Диапазон на кримпване: 0,5.2,5 mm2 (AW G 20-14)

Дължина на кримване:  8 mm

Мин. дължина на подаване:  30 mm

Захранване:   2 30V/50Hz/30VA

Тактово време:   ~ 0,6 s

Размери  (B x T x H) : 170 x 410 x 470 mm

architectural Paint Тегло:   23 kg

print